Page 19 - MS_5_2018
P. 19

                 Kymmenen kilometrin juoksulenkki ja raskas rokki auttavat satamavalvojaa jaksamaan
Jari Outisen mielestä parasta työssä on vapaus – ei tarvitse jatkuvasti painaa niska limassa.
TEKSTI JA KUVAT SEPPO KORHONEN
 Jari Outinen on ollut Kemin Ajoksen satamassa kaikkiaan kaksikymmentäkaksi vuotta, aluksi kraanakuskina ja sitten satamavalvojana.
Kemin Ajoksen satamavalvoja Jari Outinen on tyytyväinen nykyiseen työhönsä. Ainakin jos sitä vertaa työhön, jota hän teki vuosituhan-
nen alussa, jolloin hän ajoi kiskonosturia. ”Se oli raskasta työtä, jota tehtiin välillä aamukuudesta iltakymmeneen. Sitten yök- si kotiin ja takaisin töihin aamukuudeksi. Jaksoin sitä, kun olin silloin nuorempi kuin nykyään, mutta oli se henkisesti raskasta,
viisikymppinen Outinen kertoo.
Huolta aiheutti myös nosturin alla ole-
vien ihmisten turvallisuus raskaita taakkoja nostellessa.
Kraanakuskin työ loppui, kun 1940-lu- vulta peräisin olleet nosturit kävivät liian hitaiksi ja Kemin satama ei halunnut enää investoida uusiin nostureihin. Työtä tulivat jatkamaan yksityiset firmat eli tämän päi- vän yksityistämishuuma ei ole mitenkään uusi asia.
Satamassa yhteensä kaksikymmentä- kaksi vuotta ollut Jari Outinen pitää nykyisen työnsä parhaimpana puolena va- pautta.
”Joka päivä on erilainen, työpäivänsä voi rytmittää vapaasti, eikä tarvitse jatkuvasti painaa niska limassa”, hän toteaa.
Jätteet osataan lajitella oikein
Outisen lisäksi Kemin satamassa on yhdek- sän muuta satamavalvojaa, jotka huolehti- vat mm. porttivalvomosta, laivojen jäteval- vonnasta, vedenannosta laivoille, köysien kiinnityksestä ja irrotuksesta.
”Ennen huolehdimme jopa lankapuheli- mien kytkennästä laivoihin”, hän naurahtaa. Valvontatyö on tuottanut tulosta mm. jätehuollossa. Enää ei laivoista jätetä mai-
hin jätteitä minne sattuu ja mitä sattuu. ”Joskus sekajätteen seassa saattoi olla hätäraketteja ja lääkkeitä, mutta nykyään
laivoissa osataan lajitella jätteet
  2018 • 5 // MS 19
 KUULUMISIA KEMISTÄ
   17   18   19   20   21