Page 20 - MS_5_2018
P. 20

                 Jari Outinen valmistautuu päästämään rahtilaivan irti laiturista. Kiinnitettävää ja irrotettavaa riittää, sillä Ajoksen satamassa käy noin 500 laivaa vuodessa.
     kutakuinkin oikein. Satamavalvojat saavat etukäteen satamaan saapuvasta laivasta sähköpostia, jossa kerrotaan, millaista jä- tettä sieltä on tulossa, Outinen selvittää.
Ajoksessa käy 500 laivaa vuodessa
Työtä tehdään kahdessa vuorossa. Jari Outi- sentyöviikkomeneeniin,ettäkahtenaaa- muvuorona työaika on kaksitoista tuntia eli työ alkaa aamukahdeksalta ja kestää ilta- kymmeneen. Sitten seuraa 24 tunnin vapaa.
”Sen jälkeen alkaa kaksi yövuoroa ilta- kahdeksalta ja kestää aamukahdeksaan. Sitten alkaa kuuden vuorokauden vapaa.”
Pitkällä vapaalla ehtii palautua kunnol- la niin, että töihin ei tarvitse lähteä väsy- neenä.
Ylitöitäkin Outinen joutuu silloin tällöin tekemään. Jos niitä tekee muutaman päi- vän peräjälkeen, unirytmi saattaa mennä sekaisin.
”Viime yönä olin ylitöissä kun satamaan saapui kaksi isoa laivaa. Pääsin töistä aa- mukolmelta, mutta uni ei tullut, kun tiesi, että kohta herätyskello soi.”
Satamavalvojilta eivät työt Ajoksen sata- massa lopu, sillä laivoja siellä käy tuon tuostakin. Viime vuonna satamassa kävi lähes 500 laivaa, joka oli viisi prosenttia vä- hemmän kuin 2016.
”Tarkistuskäyntejä satamissa tehdään joka vuorossa”, kertoo Outinen.
Satamavalvojien alueeseen kuuluu myös läheisen StoraEnson Veitsiluodon sa- tama, jossa käy vuosittain satakunta laivaa.
Köysien kiinnittämistä ja irrottamista joutuu siis tekemään päivittäin. Haastatte- lun päätteeksi Jari Outinen kiirehtii taas päästämään rahtilaivan irti laiturista.
Köysi katkesi ja ampui laivaan
Joskus käy niin, että köysiä katkeilee huo- nokuntoisuuttaan. Näistä tilanteista sel- viää yleensä helpolla, irrotettu ja katkennut köysi vedetään takaisin laivaan ja vaihde- taan uuteen.
Eräs tapaus on jäänyt Jari Outisen mie- leen yli muiden.
”Suomalainen laiva oli tekemässä läh- töä laiturista, kun yksi kiinnitysköysi katke-
Satamavalvoja Jari Outinen pitää kuntoaan yllä tekemällä keskimäärin kolme kymmenen kilometrin juoksulenkkiä viikossa. Kotona on kuntosali, jota hän käyttää lähes päivittäin.
           20 MS // 5 • 2018

   18   19   20   21   22