Page 26 - MS_5_2018
P. 26

                 Messiapulaisen työpäivä
Päivä alkaa klo 5 ja sunnuntaisin klo 6
Messin siivous yöruoan jäljiltä
Aamiainen tarjolle klo 5.30 alkaen (sunnintaisin 7.00)
Siivous
Tauko 8.30-9.00
Lounas tarjolle 10.30 alkaen
Tauko 11.30-14.00
Päiväkahvit tarjolle 14.00 mennessä
Päivällinen tarjolle 15.30 Siivous
Iltapala ja yöpala tarjolle miehistölle
Päivä päättyy klo 19.00
Aziouz tekee kahta eri työvuoroa viikon aikana. Toisen työvuoron työajat sijoittuvat kello 8.30-21.30 välille. Päivällä on aina kahden tunnin tauko.
Ennen M/s Finlandialle tuloaan Aziouz työskenteli M/s Eckeröllä, joka liikennöi Maarianhaminan ja Grislemahin välillä. "Vaimo odotti tuolloin toista lastaan. Nos- tan hattua hänelle, kun hän pärjäsi kotona maaseudulla yksin ilman apuani aina kaksi viikkoa putkeen, kun olin töissä. Tuohon aikaan ei ollut kännyköitäkään." Suomen lipun alla seilannut alus ulosliputettiin nuuskanmyynnin päättymisen myötä Ruot- siin tammikuussa 2009. Suuren matkusta- ja-aluksen ulosliputus oli kova isku Suo- melle ja sen miehistölle.
”En halunnut työskennellä Ruotsin lipun alla. Meillä oli siellä kaksi viikkoa töitä, viik- ko vapaata. Miehistöstä monet etsivät töitä muilta Suomen lipun alla olevilta laivoilta, osa jäi eläkkeelle.”
Kun aika koitti, myös Aziouz vaihtoi työ- paikkaa ja pääsi M/s Finlandialle. Varusta- mo säilyi siis samana.
”Olen työskennellyt vuodesta 1991 läh- tien, eli lähestulkoon 30 vuotta, varusta- mon palveluksessa”, hän laskeskelee.
Aziouz on kotoisin Algeriasta, syntynyt meren äärellä, hän kertoo. Merille hän lähti jo parikymppisenä ja seilasi Välimerellä.
”Työskentelin ranskalais-algerialaisessa varustamossa sekä rahti- ja että matkusta- jalaivoilla. Ajoimme muun muassa Al- ger-Marseille väliä.”
Aziouz puhuu sujuvasti ranskaa, sitä opetettiin jo koulussa. Sen lisäksi hän ker- too osaavansa arabiaa ja englantia ja ”vä- hän” italiaa sekä ruotsia.
”Mennessäni aikanaan töihin Ahvenan- maalle en edes tiennyt, missä koko paikka sijaitsee”, hän naurahtaa.
Suomen kieli oli hänen mielestään vai- keinta oppia.
”Kuljin aina ranska-suomi -sanakirja tas- kussa.”
Aziouz on ammatiltaan hovimestari. Suomeen saavuttuaan hän työskenteli ra- vintolassa maissa. 1990-luvun alun lama vei työt, joten hän lähti takaisin merille, koska ”oli pakko saada töitä”. Samaisella meritiellä ollaan edelleen.
”Onneksi minulla oli tuolloin vain yksi
lapsi, niin vaikeista vuosista selvittiin”, ker- too nyt kolmen lapsen isä. Perhe asuu Ori- mattilassa ja kaksi vanhinta lasta ovat len- täneet jo pesästä. Nuorin on tällä hetkellä armeijassa.
Miehistön turvallisuuskoulutus on tärkeää
Kello lyö 11.30. Aziouzin tauko alkaa ja hän ehtii vihdoin istahtaa hetkiseksi pöytään alas juttelemaan.
”Vaimo on aina myrskyistä huolissaan, mutta minä en pelkää, koska Suomessa on miehistölle niin hyvää koulutusta koko ajan. On mielestäni erittäin tärkeää, että miehistöä koulutetaan”, merenkulun tur- vallisuus on hänelle selvästi sydämen asia.
”Meillä on M/s Finlandialla turvallisuus- koulutusta ryhmille ja osalle miehistöstä aina tiistaisin. Lauantaina jäämme illalla Helsingin päässä satamaan ja silloin kou- lutus järjestetään koko henkilökunnalle. Otamme tuolloin vapaatunnin ja koulutuk- seen osallistuvat kaikki.”
”Koulutus on mielestäni hyvää. Pitää vain kuunnella ja kysellä.”
Merillä vuosikymmeniä seilannutta van- haa konkaria kannattaa ehdottomasti kuunnella.
”Meriturvan harjoitus Lohjalla järjeste- tään viiden vuoden välein. Minulle tehtiin laaja sydänoperaatio ja joku pohti, pystyn- kö osallistumaan siihen. En itse epäröinyt: raskasta se oli, mutta hyvin meni.”
”Ja parin vuoden välein meillä on ”suk- kaharjoitus” Tallinnan päässä”, hän jatkaa.
Kaikkialla maailmassa miehistön ja matkustajien turvallisuudesta ei pidetä yhtä hyvää huolta. Aziouz muistaa vielä työvuodet Välimerellä, vaikka niistä on jo aikaa.
”Välimerellä myrskyt olivat kovia, eikä siihen aikaan ollut tarjolla mitään koulutusta. Sitä vain ajeltiin. Pidin rahtilaivalla hytissäni aina omia pe- lastusliivejä matkassa mukana. On- neksi niitä ei tarvinnut käyttää kos- kaan.”
 2
2
6
6
/5
M
5
M
S
S
/
//
•
•
2
2
0
0
1
1
8
8

   24   25   26   27   28