Page 27 - MS_5_2018
P. 27

                  Hyvinvointilomat 2019
Hyvinvointilomat ry ja Merimies-Unioni järjestävät yhdessä ohjattuja lomaviikkoja Veikkauksen tuella.
LOMAVIIKOILLA on ohjattua liikunnallista ja virkistyspainotteista ohjelmaa sekä luentoja. Loman hintaan sisältyy viikon ohjelma ja täysihoito sekä perhelomilla ohjattua lastenhoitoa (2x2 tuntia; 3–6 vuotiaille). Majoitus on viihtyisissä loma-asunnoissa: loma-asunto/ perhe tai pariskunta; yksin tulevien majoitus kahden hengen loma-asunnoissa. Matkat jokainen maksaa itse.
 Vanhempainvapaalla, sairaana, armeijassa ...
JÄSENMAKSUSTA saa vapautusta
MERIMIES-UNIONIIN kannattaa kuu- lua, mutta jäsenmaksua ei tarvitse maksaa tietyissä elämäntilanteissa, joissa palkka ei juokse.
Vapautusta jäsenmaksusta pitää hakea muun muassa silloin, kun opiskelee, on sairaana, jää äitiyslo- malle tai hoitovapaalle taikka suorit- taa varusmiespalvelusta.
Jäsenmaksusta vapautuu Kelan maksamien etuuskausien ajaksi, kun- han ilmoittaa asiasta Merimies-Unio- nin jäsenrekisteriin.
Jos käy töissä opiskelujen ohel- la, jäsenmaksu tulee maksaa kaikesta veronalaisesta ansiotulosta.
DU KAN BLI befriad från medlems- avgiften ifall dina förvärvsinkomster av någon godtagbar orsak skulle av- brytas. Sådana orsaker kan vara mili- tärtjänst, familjeledigheter, Fpa:s sjukdagpeng och/eller arbetsmark- nadsunderstöd, olycksfall, studier inom sjöfartsbranschen och studie- ledighet.
Befrielsen från medlemsavgiften kommer inte automatiskt. Du ska alltid meddela Sjömans-Unionen, då du är borta från arbetslivet pga. nå- gon godtagbar orsak. På detta sätt fortsätter ditt medlemskap utan av- brott.
Taukoa maksamiseen haetaan sähköisen jäsenpalvelun kautta www.smu.fi; sähköpostitse jasenrekisteri@smu.fi tai puhelimitse puh. 09 615 2020.
 Loma aikuisille
Hyvänmielen loma
Lomakeskus Huhmari
lomakeskushuhmari.com
Työttömien loma
Lomakeskus Lautsia
lautsia.fi
Loma-aika
11.–16.11.2019
10.–-15.6.2019
Hinta/henkilö
100 € / 5 vrk
50 € / 5 vrk
Hakuaika päättyy
31.3.2019
31.3.2019
       Loma lapsiperheille
Aikuisten omavastuuosuus on 100 € / alle 16-vuotiaat ilmaiseksi
Loma-aika Hakuaika päättyy
Lomakeskus Lautsia 29.7.–3.8.2019 31.3.2019 lautsia.fi
    Haku sähköisesti www.hyvinvointilomat.fi/hae lomalle
Paperisia hakulomakkeita voi tilata Hyvinvointilomien toimistosta,
puh. 010 830 3400; toimisto@hyvinvointilomat.fi Lomakkeita ja lisätietoja saa myös Merimies-Unionista/Kenneth Bondas, p. 040 456 0245; kenneth.bondas@smu.fi
2018 • 5 // MS 27
MUISTA ILMOITTAA!
Shutterstock

   25   26   27   28   29