Page 21 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 21

Olika sätt
att förbereda sig juridiskt
I det här avsnittet presenteras de viktigaste sätten att vara förutseende i juridiskt avseende. Det lönar sig att använda  era olika metoder.
Även om man har tänkt sig att det ska vara möjligt att sköta sina ärenden genom vanliga fullmakter lönar det sig att i reserv också ha en intressebe- vakningsfullmakt. Man tillgriper vid behov först de enklare alternativen. Ifall ärendena kan skötas t.ex. med gemensamma kontoanvändningsrättig- heter och fullmakter behöver man inte alls tillgripa de kraftfullare alternativen, t.ex. en intressebevak- ningsfullmakt. Men det är ändå bra att förbereda sig på en situation då de enklare metoderna inte räcker.
Experten
”Många av mina kunder har gjort fullmakter för olika ändamål, t.ex. för bankärenden och FPA, och klarar sig bra med dem. Jag rekommenderar ändå att man alltid också gör en intressebevak- ningsfullmakt, för säkerhets skull.”
Pirjo, advokat
21


   19   20   21   22   23