Page 3 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 3

Feedback och beställningar:
info@muistiasiantuntijat.  Finlands minnesspecialister rf Handbok i att förbereda sig juridiskt Fredriksbergsgatan 2
00240 Helsingfors
Handboken har utarbetats av en arbetsgrupp:
Vesa Anttila, jur.mag., ordförande, Edunvalvontavaltuutus rf
Hans-Eric Christiansson, ordförande, Sibbo Svenska Pensionärsförening rf
Satu Karekivi-Pallari, servicehandledare, Rovaniemen palveluohjaus
Elina Koponen (red.), projektkoordinator, Finlands minnesspecialister rf
Kaarlo Kuntsi, ordförande, äldrerådet i Sibbo
Kirsti Kuusterä, sakkunnig, Muistiliitto ry – Alzheimer Centralförbundet rf
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, jur.dr., docent, forskare, Helsingfors universitet
Henna Nikumaa (red.), projektledare, Finlands minnesspecialister rf
Hilkka Patala, föreningens sekreterare, Sipoon Eläkkeensaajat ry
Liisa Penttinen, sjuksköterska, SAS-skötare, Rovaniemen palveluohjaus
Virva Ryynänen, sakkunnig, Muistiliitto ry – Alzheimer Centralförbundet rf
Jarkko Toivainen, jur.mag., projektarbetare, Keski-Suomen muistiyhdistys ry och Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry
Aila Vatjus-Anttila, medlem, äldrerådet i Sibbo och informatör, Sipoon Eläkkeensaajat ry
Handboken har, med stöd av RAY, uppgjorts inom ett samarbetsprojekt kallat Intressebevakning för personer med minnessjukdomar, inom Finlands minnesspecialister rf. Vi har fått värdefulla synpunkter inte bara av arbets- gruppen utan också av projektets styrgrupp, en arbets- grupp med representanter för olika magistrater samt
Referens: Nikumaa H, Koponen E (red.) Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? Handbok i att förbereda sig juridiskt. Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut 2/2016. Helsingfors: Lönnberg Painot Oy, 2016.
Omslag och ombrytning: Rohkea Ruusu Bilder: Shutterstock
Svensk översättning: Thomas Rosenberg
projekt- och arbetsgrupper i samarbetskommunerna Sibbo och Rovaniemi. Ett varmt tack för det. Exemplen och berättelserna har insamlats vid olika utbildningar och evenemang, och i samband med telefonrådgivningen. För exemplen har vi fått vederbörandes tillstånd – tack till alla för era värdefulla bidrag.
Serie: Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut ISSN 2343-2489
Julkaisu nr 2/2016
ISBN 978-952-68076-3-8 (nid.)
ISBN 978-952-68076-4-5 (FLASH) Utgivare: Finlands minnesspesialister rf
Vi tar gärna emot synpunkter på handboken
3


   1   2   3   4   5