Page 4 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 4

Innehåll
När och varför
det lönar sig
att vara förutseende
Varför det lönar sig att vara förutseende 8 Vem kan göra det 8
När ska man börja förbereda sig 11
Frågor som kräver
förutseende
Skötsel av bankärenden 12
Skötseln av andra viktiga vardagsärenden och avtal 16 Frågor kring vård och omsorg 19
&
54–55 kontaktuppgifter
Referenser


   2   3   4   5   6