Page 54 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 54

Nyttiga internetsidor
www. nlex. 
Lagstiftning och utslag i förvaltningsrätter och högre rättsinstanser.
www.magistraten. 
Information om intressebevakningsfullmakter och intressebevakning och olika blanketter.
www.oikeus. 
Rättsväsendets webbplats. Information om intressebevakningsfullmakter och intressebevakning.
www.suomi. 
Olika medborgartjänster på en och samma adress.
www.thl. 
Institutet för hälsa och välfärd. Information om bl.a. livstestamenten.
www.valvira. 
Tillstånds- och övervakningsavdelningen för social- och hälsovården. Samlad information om bl.a. vårdvilja och vårdtestamenten.
Litteratur
Aarnio Aulis, Kangas Urpo. Suomen jäämistöoikeus. Osa II. Testamenttioikeus. 4. uudistettu painos. Talentum. Helsinki 2008.
Antila Tuomo. Edunvalvontavaltuutus. WsoyPro. Helsinki 2007. Kokkonen Paula, Holi Tarja, Vasantola Satu.
Hoitotahto – Potilaan oikeudet ja lääkärin velvollisuudet. Talentum. Helsinki 2004. Mäki-Petäjä-Leinonen Anna.
Ikääntymisen ennakointi – vanhuuteen varautumisen keinot. Talentum. Helsinki 2013. Mäki-Petäjä-Leinonen Anna, Nikumaa Henna.
Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas. Muistiliitto ry 2014. Välimäki Pertti. Edunvalvontaoikeus. SanomaPro. Helsinki 2013.
54 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   52   53   54   55   56