Page 55 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 55

Här kan du samla kontaktuppgifter till olika instanser i din region:
Magistraten
Rättshjälpsbyrån
Kommunens servicehandledning
Seniorinfo, seniorrådgivning eller motsvarande
Minneskoordinator, minnesskötare eller minnesrådgivare
Minnesförening
Edunvalvontavaltuutus rf
Universitetsgatan 26 B, 5. vån., 20100 Åbo
tel. 045 1067140 edunvalvontavaltuutus@gmail.com www.edunvalvontavaltuutus.com
• juridisk rådgivning angående intres- sebevakningsfullmakter, uppgörande och granskning av intressebevaknings- fullmakter
• stödorganisation för intresse- bevakningsfullmäktigen
Det är viktigt att du vid behov får ytterligare information kring de frågor som tas upp i handboken. Tveka inte att ta kontakt!
du får hjälp med att uppgöra en fullmakt, en intressebevaknings- fullmakt och ett testamente t.ex. av
• en rättshjälpsbyrå
• en advokatbyrå
• bankernas jurister
när det gäller vårdviljan får du mer information t.ex. av hälso- vårdspersonalen i din egen kommun.
Alzheimer centralförbundet rf
Böletået 9 B, 00240 Helsingfors tel. (09) 6226 200 (växel) toimisto@muistiliitto.  www.muistiliitto. 
• folkhälso-, patient- och intresse- organisation för minnessjuka och deras närstående
• 43 medlemsföreningar runtom i landet
Finlands minnesspecialister rf
Fredriksbergsgatan 2, 00240 Helsingfors
tel. (09) 454 28 48 info@muistiasiantuntijat.  www.muistiasiantuntijat. 
• expert- och frivilligorganisation
för professionella som arbetar med minnessjuka
• avgiftsfri konsultation för yrkes- verksamma: muistikonsultti@muistiasiantuntijat. 
55


   52   53   54   55   56