Page 56 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 56

Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut 2/2016
Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? Handbok i att förbereda sig juridiskt
Det har för ditt framtida välbe nnande stor betydelse att du är förutseende redan i dag. Det  nns rättsliga instrument med vars hjälp du kan förbereda dig för en situation då du inte längre själv kan sköta dina egna angelägenheter. Genom att använda dig av dessa instrument kan du försäkra dig om att din vilja även då respekteras.
Handboken innehåller bl.a.:
• tips och information om hur man kan förbereda sig inför en situation då man inte längre är kapabel att sköta sina egna angelägenheter
• de viktigaste instrumenten för att förbereda sig juridiskt
• presentation av de vanligaste vårdviljeblanketterna
• nyttig modellblankett för en intressebevakningsfullmakt
• skillnaderna mellan intressebevakningsfullmakt och intressebevakning
•  era exempel från det verkliga livet
Handboken kan också läsas elektroniskt på adressen: www.muistiasiantuntijat. /julkaisut
Projektet Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä
Finlands minnesspecialister rf
RAY
Edunvalvontavaltuutus rf Keski-Suomen Muistiyhdistys ry Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry
Muistiliitto ry – Alzheimer Centralförbundet rf Rovaniemi stad
Sibbo svenska pensionärsförening rf
Sibbo kommun
Sipoon Eläkkeensaajat ry


   52   53   54   55   56