Page 13 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 13

                 Muutoksen maantiede –
alustat kasvun lähteenä
Suomen talous ja hyvinvoinnin pohja voivat kehittyä uudistuvassa maailmantaloudessa menestyvän liiketoiminnan kautta. Muut kehityspolut merkitsisivät hyvinvoinnin tason radikaalia muutosta. Kilpailu Suomen omilla markkinoilla lisääntyy joka tapauksessa.
Pekka Lindroos, johtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
Maailmantalouden uusi normaali voi kehkeytyä myös hyvin synkkään suun- taan Internet voi päätyä kaaokseen ja maailmantalous pilkkoutua paikalli- seksi Tämän artikkelin lähtökohta on kuitenkin, että kehitys on hallittavissa ja markkinavoimat vievät globaalia taloutta uutta kohden suurin piirtein yhteisten pelisääntöjen pohjalta
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kehityksen tulokset jakautuisivat tasai- sesti mantereiden, maiden, seutujen tai ammattien välillä Pienenä, avoimena maana Suomen pitää olla tunnetusti menestyjien joukossa
Yritykset, nykyiset ja tulevat, ovat siis pääroolissa uusiin mahdollisuuksiin tarttujina Muutos on huomattavasti syvempi kuin radikaalinkaan tuotein- novaation tuominen markkinoille, sillä kokonaiset toimialat muuttuvat Arvonluonnin ja arvon nappaamisen mahdollisuudet muuttavat nopeasti muotoaan
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 13   11   12   13   14   15