Page 15 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 15

Kehittyvän alustan mahdollisuudet ovat suuret mutta vain harvat menestyvät
Alustan kokoajalla ja pyörittäjällä on mahdollisuus ansaita leijonanosa koko ekosysteemin synnyttämästä arvosta. Uudet toimijat voivat määri- tellä pelisäännöt kokonaan uuden nopeasti mukautuvan käsikirjan mukaan. Keskeiseen rooliin on kuitenkin tungos.
Suomessakin tunnetaan tapauksia, joissa globaalisti johtavat yritykset epä- onnistuvat alustojen rakentamisessa. Epäonnistuminen voi johtua ainakin ekosysteemitoimijoiden roolien ja kannustimien vääränlaisesta asettelusta, liian varhaisesta markkinoille tulosta tai markkinoiden kehityksen ajurien väärästä tulkinnasta.
Epäonnistuminen on tyypillistä – vain harvat menestyvät. Alustojen hal- lintaan johtava kehitys ei ole yhtä yksinkertaista kuin höyryvoiman korvaa- minen sähköllä. Alla oleva kuva havainnollistaa arvonluonnin muutoksessa onnistumisen vaikeusasteen ja toisaalta ansaintamahdollisuuksien kasvua.
 Toimeenpanon vaikeusaste
Mahdolliset Liiketoimintavaikutukset
Mikä on digikehittämisen kunnianhimon taso?
     100
10
100
10
11 ABCDE
© Juhani Strömberg
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 15
Toimiala- vallan- kumous
 Kasvu uusista liike- toiminnoista
 Asiakas- kokemus
Kasvu uusista tuotteista
  Prosessi- tehokkuus
     13   14   15   16   17