Page 14 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 14

                Skaalautuva liiketoiminta tulee mahdolliseksi yhä useammalla alalla
Digitaalinen teknologia ja globaalit toimitusmallit uudistavat markkinoita Kuluttajat pitävät verkkokauppojen hinnoista, valikoimista, toimitusehdoista ja asioinnin helppoudesta Paikallisilla markkinoilla on entistä vähemmän tilaa vanhoille toimintamalleille Povataan, että vaikkapa taksikyydin ja baa- rin kahvikupillisen hinnat lähenevät toisiaan Melkein minkä tahansa kirje- kuoreen mahtuvan tuotteen hinnat Aasiasta kuluttajalle ovat jo samaa muu- taman euron tasoa
Maailmanlaajuiset verkostot tekevät entistä useammalla toimialalla skaalau- tuvan eli nopeasti ja lähes kustannuksitta laajenevan liiketoiminnan mahdol- liseksi Nopeasti kehittyvät teknologiaperheet kuten tekoäly ja lohkoketjut sekä niiden käyttöä edistävä infrastruktuuri, kuten 5G ja MaaS (Mobility as a Service), pilvipalvelut ja SaaS (Software as a Service) avaavat jatkuvasti uusia toimintamalleja
”Talouden muutos on huomattavasti syvempi kuin radikaalinkaan tuoteinnovaation tuominen markkinoille.”
Kysymys ei ole pelkästään teknologiasta tai yritysten fyysisistä arvonluonnin verkostoista Aineettomia palveluita ja sisältöjä luodaan maailmanlaajuisia markkinoita varten Myös brändin voi nähdä alustana, jolle yrityksen arvon- luonti rakentuu Brändi yhdistää kuluttajia ja muita toimijoita kehittyviksi ekosysteemiksi
Perinteisten toimialojen merkitys vähenee
Ei ole itsestään selvää, että Suomen viennin tukijalka, perinteinen vahvaan teknologiseen osaamiseen ja tehokkuuteen perustuva valmistus, säilyttää tulevaisuudessa entisen asemansa Myös teolliset markkinat ovat siirtymässä kohden alustaekosysteemien rakenteita Asiakasarvon murros edistää myös tätä muutosta Perinteiset toimialat muuttuvat yksittäisten tuotteiden tai laitteiden valmistamisesta systeemisiksi ongelmanratkaisijoiksi
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 14   12   13   14   15   16