Page 39 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 39

                Minulla on erittäin hyviä kokemuksia siitä, että innovaatiotoiminnan mah- dollistaminen paranee, kun sen osaksi linkitetään kiinteästi yrityksen HR ja muutosjohtaminen
Ota huomioon koko innovaatioekosysteemi
Olen edellä käsitellyt innovaatiotoiminnan mahdollistamista lähinnä yhden organisaation näkökulmasta Nykyisin kaikessa toiminnassa, myös innovaa- tiotoiminnassa, korostuu verkostojen rooli
Aiemmin puhuttiin verkostoista, klustereista ja alliansseista Nyt halutaan lisäksi nostaa esiin myös käsite ekosysteemi Kaikki käsitteet tarkoittavat jonkinasteista yhteistyötä jonkin organisaation ulkopuolisen tahon kanssa
”Kyvystä kehittää uutta tulee jatkossa yritysten menestymisen keskeisin asia.”
Tulevaisuuden kilpailukyky luodaan yhä useammin innovaatioekosystee- meissä Ekosysteemissä yhteistyösuhteet ja keskinäinen riippuvuus ovat entistä tiiviimpiä Siinä tarjoutuu myös uusia mahdollisuuksia, joihin yritys ei pystyisi yksin tarttumaan
Organisaatio voi luoda kilpailuetua kolmella eri ekosysteemin tasolla Ensinnäkin sitä voi syntyä yrityksen sisällä suljetussa systeemissä Toiseksi kilpailuetua luodaan avoimessa ympäristössä, jossa jaetaan olemassa olevaa tietoa Tämä tapahtuu esimerkiksi opetuksessa ja konsultoinnissa Kolmas taso on avoin uuden tiedon luominen ekosysteemissä, jossa erilaiset hyvin- kin erilaiset potentiaalit kohtaavat vapaasti
Tutustuin 1990-luvulla Piilaaksossa Stanfordin yliopistossa nigerialaisläh- töiseen innovaatiotutkijaan, tohtori Ade Mabogunjeen Edellä esittämäni ekosysteemin kolme tasoa Ade on esittänyt väitöskirjassaan vuonna 1996 Meistä on vuosien varrella tullut hyvät ystävät Ade sanoi hiljattain: ”Pekka, me puhumme aina samoista asioista, mutta käytämme eri aikakausina vain eri sanoja”
TYÖN MURROS 39


   37   38   39   40   41