Page 49 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 49

                 Myös asiakas luo tuotteille
ja palveluille arvoa
Tulevaisuuden kilpailuetu muodostuu käyttäjäkokemuksesta, ihmisläheisestä yrityskulttuurista ja merkityksellisistä tarinoista. Kuluttajaliiketoiminnan osaaminen toimii talouden uudistumisen ajurina ja synnyttää uusia kasvun kärkiä.
Tiina Tanninen-Ahonen, johtava asiantuntija, Business Finland
Nykypäivänä asiakas ei ole niinkään kiinnostunut itse tuotteesta tai palve- lusta, vaan häntä kiinnostaa enemmänkin hankintansa tuomat positiiviset seuraukset Asiakkaalla on lisäksi keskeinen rooli arvonluontiprosessissa – hän on muiden osapuolten tavoin aktiivinen toimija eikä pelkästään passiivi- nen vastaanottaja Erityisen hyvin tämä tulee esille digitaalisissa palveluissa
Asiakkaan kokema arvo on subjektiivinen ja tunnepohjainen arvio saaduista hyödyistä suhteessa käytettyihin rahallisiin ja aineettomiin uhrauksiin ver- rattuna kilpaileviin vaihtoehtoihin Arvo perustuu uniikkeihin, asiakkaiden henkilökohtaisiin kokemuksiin
Vaikka liiketoiminnan kasvu edellyttää skaalattavuutta, yritysten on kyettävä ymmärtämään yritysasiakkaittensa ainutkertaisia tarpeita ja arvokokemusta tukeakseen heidän liiketoimintaansa optimaalisesti Tämä on mahdollista muun muassa tekoälyä soveltamalla Kyse on tunneälyn ja tekoälyn yhdistä- misestä
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 49   47   48   49   50   51