Page 51 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 51

         Uusi arvonluonti
Kokonaisvaltaisella arvonluonnilla kohti kansainvälisiä markkinoita ja uusia kasvualueita.
Asiakas- ymmärrys
 Design Thinking
Tulevaisuuden toimintamallit
Palvelu- muotoilu
Arvo- johtaminen
     • Design Thinking: ihmiskeskeinen suunnittelu ja kokeilukulttuuri
• Kysyntälähtöiset ja jakamistalouden liiketoimintamallit, alustatalous (mm. Uber)
• Arvojohtaminen
• Asiakkaiden osallistaminen, joukkorahoitus - kuluttajapaneelit
• Havainnointi, etnogra a
• Joukkoistamispalvelut
• Brändit, brändijohtaminen ja konseptointi
• Palvelumuotoilu, digitalisaatio ja nopea kehittäminen
• Erilaiset vuorovaikutusmenetelmät, co-creation
• Workshop-menetelmät esim. Darpa, yhteinen visio, roadmap (ekosysteemit)
• Kuluttajakäyttäytyminen – osaaminen
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 51
   49   50   51   52   53