Page 121 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 121

 Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Kuviot
Kuvio 18. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueet
Chart 18. Administrative districts of Ministry of Economic A airs and Employment
Satakunta
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi - Southwest Finland
Ahvenanmaa - Åland
Häme
Southeast Finland
Lappi - Lapland
Pohjois-Pohjanmaa - North Ostrobothnia
Pohjanmaa - Ostrobothnia
Kainuu
Etelä-Pohjanmaa -
South OstrobothniaKeski-Suomi -
Pohjois-Karjala - North Karelia
Etelä-Savo - South Savo
Pohjois-Savo - North Savo
Central Finland
© Karttakeskus, Lupa N0360.
Uusimaa
Kaakkois-Suomi -
15*   119   120   121   122   123