Page 172 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 172

Painettu
ISSN 0787-510X
ISBN 978-952-327-320-7 Verkkojulkaisu
ISSN 1797-5085
ISBN 978-952-327-321-4
Paino: Grano Oy, Helsinki 2018
4041 0955
Painotuote
           S
I
R
Ä
P
Ö
T
M
E
M
R
K
Y
K
I
T
K
R
Ä
M
M
I
L
J
Ö


   168   169   170   171   172