Page 73 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 73

Työlliset
Työlliset
75
72
75 69
72 66
69 63
66 60
63 57
60 54
57 51
54 48
51 48
%
%
'000
2900 2800
Kuviot
Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Kuvio 3. Työlliset ja työllisyysasteet
Chart 3. Employed persons and employment rates
'95 '96 '97
1993 '98 '94 '99
'95 '00 '96 '01
Työllisyysaste (%) Employment rate (%)
Työlliset Employed persons
Työllisyysaste (%) Employment rate (%)
Työlliset Employed persons
'000
2900
2700
2800 2600
2700 2500
2600 2400
2500 2300
2400 2200
2300 2100
2200 2000
2100 2000
1993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 Kuvio 3. Työlliset ja työllisyysasteet
1993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
Miehet - Males Naiset - Females
Miehet - Males Naiset - Females
Kuvio 4. Työllisyysasteet sukupuolen mukaan 1993 Kuvio 3. Työlliset ja työllisyysasteet
Chart 4. Employment rates by sex '94
'97 '02 '98 '03
'99 '04 '00 '05
'01 '06 '02 '07
'03 '08 '04 '09
'05 '10 '06 '11
'07 '12 '08 '13
'09 '14 '10 '15
%
'11 '16 '12
'1350 55 60 65 70 75
'14 '15 '16
Kuvio 4. Työllisyysasteet sukupuolen mukaan %
50 55 60 65 70 75 Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus -
Kuvio 4. Työllisyysasteet sukupuolen mukaan
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
6*
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus -


   71   72   73   74   75