Page 82 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 82

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuviot
Kuvio 18. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueet
Chart 18. Administrative districts of Ministry of Economic A airs and Employment
15*


   80   81   82   83   84