Page 80 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 80

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuviot
Kuvio 15. Kuukauden uudet työnhakijat ja uudet työttömät työnvälityksessä neljännesvuosittain Chart 15. New jobseekers and new unemployed during a month at the Employment Service, quarterly  gures
70 '000 henkilöä - persons
65 '000 henkilöä - persons 70
60 65
55 60
50 55
45 50
40 45
35 40
30 35
25 30
20
25
1993 '96 `99 '02
'05 '08
'11 '14 '17
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20 1993
Kuvio 15. Kuukauden uudet työnhakijat ja uudet työttömät työnvälityksessä
'96 neljänn`9e9svuositta'i0n2 '05 '08 '11 '14 '17
Kuvio 16. Avoimet työpaikat kuukauden aikana sekä näistä uudet avoimet työpaikat Kuvio 15. Kuukauden uudet työnhakijat ja uudet työttömät työnvälityksessä
työnvälityksessä neljännesvuosittain
120 '000 työpaikkaa - vacancies
0 1993
Kuvio 16. Avoimet työpaikat kuukauden aikana sekä näistä uudet avoimet työpaikat '96 `99 '02 '05 '08 '11 '14 '17
työnvälityksessä neljännesvuosittain
Kuvio 16. Avoimet työpaikat kuukauden aikana sekä näistä uudet avoimet työpaikat
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
neljännesvuosittain
Chart 16. Vacancies during a month and of these new vacancies at the Employment Service, quarterly  gures
120 '000 työpaikkaa - vacancies 100
100 80
80 60
60 40
40 20
20 0
1993 '96 `99 '02 '05 '08
'11 '14 '17
työnvälityksessä neljännesvuosittain
Source: The Ministry of Economic A airs and Employment, Employment Service Statistics
13*


   78   79   80   81   82