Page 10 - MS_5_2018
P. 10

                  Miehistö tekee laivan
Kadettiperämies Artem Rost
Oikealla aluksen päällikkö Anssi Partio. Vasemmalla varustamon henkilöstöpäällikkö ja kipparina itsekin toimiva Matti Jerkkola.
kalla Suomen lipun alla. Alus seilasi Tal- linn Shipyardin telakalta Inkoon satamaan. ”Olemme tyytyväisiä, että meillä on to- della hyvä miehistö laivoillamme. Emme ole tarvinneet paljon ulkopuolisia ratko- maan ongelmia, vaan olemme pärjänneet itse, missä tulee näkyviin suomalaisen päällystön osaaminen", toimitusjohtaja
Laurila puolestaan toteaa.
”M/s Airistolla oli telakalla kokonaan
suomalainen miehistö laittamassa alusta kuntoon. Hollantilainen superintendent oli telakalla silmin nähden hämmästynyt, mi- ten hyvin suomalainen poosu ja matruusi hoitavat kaikki työt”, hän kehuu miehis- töään. Telakalta lähdettyä alukselle tuli sopimuksen mukainen miehitys, eli osa miehistöstä vaihtui non-eu -työntekijöihin.
”H uoltovarmuus pitää sisäl- lään kaluston lisäksi koti- maisen miehistön ja meren- kulun osaamisen. Se unohdetaan usein ja puhutaan vain laivoista. Aalto Shipping haluaa katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja panostaa nuoriin, uusiin merenkulun osaajiin. Sen vuoksi otimme M/s Bothnial- le heti laivan päälle harjoittelijoita matkalle mukaan", toimitusjohtaja Tatu Laurila
kertoo.
”Merenkulku ja varustamotoiminta ei-
vät perustu vain kalustoon, vaan osaavaan henkilöstöön. Sanonta ’miehistö tekee lai- van’, pitää paikkansa ja siksi haluamme pa- nostaa asiaan. Laivasta muodostuu aina miehistönsä näköinen.”
Aalto Shippingin alukset ovat hyväkuntoi-
sia ja uuteen tekniikkaan panostetaan M/s Airiston neitsytmatka Inkooseen sujui mie- histön mukaan hyvin. Heidän vilpilttömän mielipiteensä mukaan alus on ikäänsä näh- den todella hyvässä kunnossa. Aluksen hy- tit ovat tilavat ja viihtyisät, eivät kolkkoja kuten useissa täysin uusissa aluksissa. Mainitsemisen arvoinen on myös aluksen komentosilta.
”M/s Airiston komentosillalla on käy- tössä moderneimmat ohjauslaitteet, mitä Suomen lipun alla tällä hetkellä on ole- massa. Komentosillalla on käytössä esi- merkiksi Furunon Ecdis -laitteet ja paljon muuta”, esitteli aluksen päällikkö Anssi Partio tilavaa komentosiltaa. Partio toimi M/s Airiston kipparina yhdessä Matti Jerk- kolan kanssa aluksen ensimmäisellä mat-
10 MS // 5 • 2018
   8   9   10   11   12