Page 12 - MS_5_2018
P. 12

                 AALTO SHIPPINGILLÄ on tällä het- kellä kolme nykyaikaista jäävahvisteis- ta kuivarahtilaivaa Suomen lipun alla.
M/s Aurora ja M/s Bothnia ajavat hakurahtiliikennettä tällä hetkellä Väli- meren alueella. Alukset ovat keske- nään sisarlaivoja ja ne on rakennettu Hollannissa vuonna 2002.
Alusten lastikantavuus on 7 750 ton- nia (dwt), ja kokonaispituus noin 120 metriä. 1 A - jääluokan kuivalastilaivat pystyvät operoimaan vaikeissakin jää- olosuhteissa ja alukset ovat hyvin ener- giatehokkaita polttoaineenkulutuksen suhteen.
Hollannista hankitut alukset ovat suhteellisen hyvässä kunnossa ikään- sä nähden. Alukset ovat ajaneet pitkin maailmaa ja olleet muun muassa Ka- nadassa Torontossa Isoillajärvillä ja muualla.
 Aalto Shippingin Suomen lipun alla olevat alukset tuovat kotimaalle turvaa kriisiolosuhteissa
Inkoon satamatyöntekijät ottivat vastaan M/s Airiston.
 AALTO SHIPPINGIN kolme Suomen li- pun alla seilaavaa alusta on merkittävä turva Suomelle huoltovarmuuden osalta.
”Kriisiolosuhteissa kraanalaivamme ja jäävahvistettu tonnisto, voivat olla Suomelle poikkeusolosuhteissa todella hyvä etu”, laivaston käynyt toimitusjohta- ja Laurila toteaa.
Kotimainen tonnisto on ainoa keino turvata Suomen omat kuljetukset poik- keusolosuhteissa, hän muistuttaa.
Laurila ei halua mässäillä nykyisellä maailmantilanteella, joka silmin nähden vetää hänet vakavaksi. Kuten kaikki muutkin. Maailman suurvallat turvaavat omaa etuaan ja omasta Itämerestämme on tullut yhä strategisempi.
”Osittain talouspakotteista johtuen kaik- ki alkavat turvaamaan omaa etuaan. Me yritämme rakentaa Aalto Shippingiä ja sitä kautta kantaa kortemme kekoon Suomen eteen. Jos tulee kriisitilanne, voimme olla tärkeä toimija. Aluksillam- me on suomalainen päällystö ja suoma- laista miehistöä, sataprosenttinen omis- tus Suomessa ja aluksemme seilaavat Suomen lipun alla.”
”Tarkoituksenamme on tuoda lisää kalustoa Suomen lipun alle Itämerelle, sitä kaivataan. Suomalainen tonnisto al- kaa olla jo niin vanhaa, että näemme että tässä on potentiaalia”, Laurila uskoo vah- vasti tulevaisuuteen.
 Taaleri investoi suomalaiseen tonnistoon
Inkoon satamassa M/s Airis- to-laivaan oli tutustumassa laivan kotimaisia omistajia Taalerista. Taaleri asiakkaineen omistaa Aalto Shipping Company -varustamon yhdessä toimivan johdon kanssa. Taaleri on pääomittanut omistuk- sensa Aalto Shipping Company -varustamossa kanssasijoittamisen konseptillaan, jossa yhtiö sijoittaa asiakkaidensa rinnalla omasta taseestaan.
 12 MS // 5 • 2018
   10   11   12   13   14