Page 13 - MS_5_2018
P. 13

                 Satama-alalle syntyi
työehtosopimusratkaisu
Satamavalvojia ja nosturinkuljettajia koskeva työehtosopimus
AUTO- JA KULJETUSALAN Työntekijäliitto AKT ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry ja Avainta ry ovat sopineet niiden välillä 1.2.2018-28.2.2021 voimassa olevan Kokkolan, Naantalin, Oulun, Rauman ja Turun Sataman satamavalvojia ja nosturinkuljettajia koskevan työehtosopimuksen mukaisten palkkojen tarkistuk- sista 1.3.2019 ja 1.3.2020 seuraavasti:
Satamavalvojat
Satamavalvojien ja nosturinkuljettajien palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.3.2019 alkaen 2.2 % ja 1.3.2020 alkaen ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevan työehto- sopimusratkaisun mukaisesti.
Jos ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevista palkankorotuksista sovitaan myöhemmin kuin 1.3.2020, satamavalvojien ja nosturinkuljettajien palkankorotukset toteutetaan takautuvasti 1.3.2020 alkaen.
 MERIMIES-UNIONI TIEDOTTAA
 Zitting jatkaa ITF:n Fair Practice Committeassa KUVAT ARTO JOKELA
KANSAINVÄLISEN KULJETUSTYÖNTEKIJÖIDEN liiton ITF:n 44. kongressi järjestettiin 14.-20. lokakuuta 2018 Singaporessa. Kongressiin osallistui lähes 2 500 kokousedustajaa.
Tämän kertaisessa kongressin teemoja olivat vahvasti digitalisaatio ja automatisaatio. Kokouksessa tehtiin myös tärkeitä päätöksiä. ITF:n ahtaajien ja merimiesten yhteinen kokous julisti Melbournen Victorian sataman mukavuuslippusatamaksi.
Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting jatkaa Fair Practice Committean (mukavuuslippulaivakomitea) jäsenenä ja hänet valittiin myös sen johtoryhmän jäseneksi seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.
Merimies-Unionin liittosihteeri Kenneth Bondas (vas.) ja puheenjohtaja Simo Zitting (oik).
 2018 • 5 // MS 13

   11   12   13   14   15