Page 30 - MS_5_2018
P. 30

                30 MS // 5 • 2018
 SAK:n tiedote 5.11.2018
SAK: Yt-lain parannettava luottamushenkilöiden asemaa
SAK KANNATTAA yhteistoimintalain pe- rusteellista uudistamista.
Kokonaisuudistusta ehdottavat myös Ka- tarina Murto ja Rauno Vanhanen yt-lain muutostarpeita käsittelevässä selvitykses- sään, jonka he luovuttivat tänään työ- ja elinkeinoministeri Jari Lindströmille.
– Yt-lakiin on tehtävä muutoksia, jotka tukevat yrityksen ja henkilökunnan välistä avointa ja pitkäjänteistä työtä yritystoimin- nan kehittämiseksi, jotta laki ei olisi työpai- koille pelkkä irtisanomislaki, SAK:n työeh- toasiantuntija Ismo Kokko huomauttaa.
– Siihen, onko uudistus yksityiskohdiltaan juuri selvityksessä ehdotettu, on tässä vai- heessa liian aikaista ottaa kantaa.
Yt-lakiuudistuksen on parannettava SAK:n mielestä erityisesti luottamushenkilöiden
edellytyksiä toimia tasavertaisena neuvot- telu- ja sopimiskumppanina.
– Luottamushenkilön asemaa parantavat muun muassa tiedonsaantioikeuksien li- sääminen sekä ajankäytön ja osaamisen kehittäminen. Odotukset ja vaatimukset luottamushenkilöitä kohtaan kasvavat koko ajan. Tähän on tärkeää vastata selkeillä ratkaisuilla, kun lakia uudistetaan, Kokko sanoo.
Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama sel- vitys antaa pääosin hyvät lähtökohdat seuraavalle hallitukselle käynnistää yt-lain uudistus.
– Yritystoiminta kehittyy nopeutuvalla vauhdilla ja lainsäädännön on pysyttävä kehityksessä perässä. Yt-lain uudistaminen on yksi tulevan hallituskauden tärkeimpiä työelämän lainsäädäntöuudistuksia.
   


   28   29   30   31   32