Page 42 - MS_5_2018
P. 42

                 4
4
2M
2
/5
MS
5•
Aalto Shipping 2018
– Finland har fått ett nytt rederi
Rederiets tredje torrlastfartyg, M/s Airisto, registrerades under finsk flagg i oktober.
TEXT OCH BILDER SAANA LAMMINSIVU
”Vi tar tillbaka kontrollen över tonnaget”
 ETT 100 % FINSKÄGT REDERI
REDERI OCH FARTYG
I FINSK ÄGO
Aalto Shipping är ett 100 % finskägt bolag. Alla fartyg i rederiet seglar under finsk flagg.
ARBETSPLATSER INOM SJÖFARTEN
Rederiet satsar på de finska sjömännens framtid och erbjuder unga en praktikplats
på sina fartyg. Rederiets fartyg bär finsk flagg och erbjuder finska sjömän nya arbetsplatser.
FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP
Rederiets fartyg bär finsk flagg och utgör en viktig trygghet för landet i en krissituation. Finland har inga andra fartyg i samma storleksklass.
Försörjningsberedskapen omfattar såväl utrustning som inhemska kunskaper om sjöfarten och tillgång på besättning. Rederiet blickar längre in i framtiden och arbetar långsiktigt för att trygga den inhemska sjöfartsnäringen.
”Besättningen gör fartyget.” - VD Tatu Laurila
S/
//
•
2
2
0
0
1
1
8
8

   40   41   42   43   44