Page 43 - MS_5_2018
P. 43

                  M/s Airisto Byggnadsår: 2000 Längd: 132 m Djup: 16 m
Vikt: 8 734 (DWT) Isklass 1 A
Fartyget har två separata lastrum, partiella mellandäck och en lastkapacitet på hela 12 700 kubikmeter. M/s Airisto är ett fartyg med många användningsområden och kan trans- portera olika laster, som t.ex. containrar.
”Försörjningsbered­ skapen omfattar inte bara utrustning, utan även inhemsk besättning och inhemska kunskaper om sjöfarten. Man glömmer ofta det och talar bara om fartyg.”
 DET ÄR LÄNGE SEDAN nya rederier grundades i Finland.
Aalto Shipping inledde sin verksamhet våren 2018. I början av sommaren registrerade rederiet två isförstärkta torrfraktfartyg under finsk flagg: M/s Aurora och M/s Bothnia.
I OKTOBER REGISTRERADE AALTO SHIPPING sitt tredje torrlastfartyg under finsk flagg. Det nya fartyget döptes till M/s Airisto och har sin hemmahamn i Åbo.
ATT FINLAND FÅTT ETT NYTT REDERI och ett nytt fartyg under blåvit flagg var en historisk händelse. Den gyllene soluppgången ackompanjerade M/s Airisto under dess första resa under finsk flagg till Ingå hamn. Fartyget kom till Finland från varvet Tallinn Shipyard.
 2
5/
20
01
18
8
•
//
•5
3
/
M
M
S4
S
4
3


   41   42   43   44   45