Page 45 - MS_5_2018
P. 45

                 M/s Airisto kommer att befraktas till rederiet Meriaura i Finland. Avtalet sträcker sig över flera år och fartyget kör olika bulktransporter i Östersjö- och Nordsjöområdet. I Ingå lastades M/s Airisto inför sin första resa med stenkross till gasrörsprojektet i Nordsjön.
 BILDER PEKKA KARPPANEN
 ARTEM ROTS, ANDRA STYRMAN RIKU RANTALA, KAPTEN
ANSSI PARTIO KAPTEN IIVARI SILEN, ÖVERSTYRMAN
  2018 • 5 // MS 45


   43   44   45   46   47