Page 47 - MS_5_2018
P. 47

                  Det nya fartyget och rederiet firas med kaffe och tårta
M/s Airisto togs emot i Ingå av Jorma Alanne från Taaleri och rederiets tredje delägare Michael Schröder. Operations Superintendent Mathias Landor från Meriaura var också med.
 Gedigen sjöfartsbakgrund hos rederiets ledning
Aalto Shipping Companys VD Tatu Laurila och personalchef Matti Jerkkola. Michael Schröder är rederiets tredje delägare.
i Afrika. Sjömännen på våra fartyg får se oli- ka hamnar och städer och hela världen. Sjöfarten har mer att erbjuda än bara sträckan mellan Finland och Sverige, säger Laurila, som ser det som positivt.
– Förra veckan var M/s Bothnia i Rumä- nien. Hamnkaptenen där säger att de en- ligt hamnböckerna aldrig tidigare haft be- sök av ett finskt fartyg – åtminstone inte på 20 år.
Aalto Shippings fartyg kör gammaldags trampfartstrafik, där nästa destination kan vara okänd.
– Våra besättningar blir tvungna att lära sig saker som har fallit i glömska. I gengäld erbjuder hamnarna som de besöker stor rikedom och erfarenhet, funderar Laurila.
Som arbetsplats erbjuder Aalto Ship- ping ”gammaldags sjömansarbete”, där man får se olika länder och hamnar. Många lockas av rederiet som arbetsplats.
Praktikplatser för unga
VD Laurila berättar att han tror på finsk sjö- fart, finska kunskaper, finskt fartygsägande och finska sjömän.
– Det har ända från start varit viktigt för mig att erbjuda finska ungdomar praktik- platser på våra fartyg. På så sätt får vi nya människor att intressera sig för branschen. Genom att erbjuda dem praktikplatser får vi dem att börja studera och skapar en framtid för sjöfarten.
– Självklart måste vi även ha internatio- nella medlemmar i vår finska besättning – sjöfarten är ju trots allt internationell. Vårt mål är däremot att erbjuda arbete till finska sjömän, såväl befäl som besättning.
Laurila lyfter fram besättningens bety- delse inom rederiverksamheten. Han inled- de själv sin karriär på fartygets ekonomiav- delning när han var i gymnasieåldern. Därefter gick han över till maskinavdel-
ningen (M/s Silja Europa). Lumpen gjorde han i flottan.
– Ett rederi och ett fartyg är ingen en- mans- eller enkvinnasshow. Vi gör det här tillsammans, för tillsammans är vi starka. Vi inspirerar folk. Vi har fått med oss många bra människor och samarbetspartner som hjälper oss ta nästa steg.
 2018 • 5 // MS 47


   45   46   47   48   49