Page 46 - MS_5_2018
P. 46

                Aalto Shippings grundare och VD Tatu Laurila:
Jag tror på finsk sjöfart, finska kunskaper,
finskt fartygsägande och finska sjömän
Aalto Shippings VD Tatu Laurila har sett hur fartyg sålts ut från Finland och började bli upprörd över det. Därför grundade han ett nytt rederi, Aalto Shipping, som har som mål att ta tillbaka tonnaget under finsk flagg.
 Arbetet med att grunda rederiet startade för ett drygt år sedan i Laurilas garage, som till en bör- jan fungerade som rederiets
kontor. Laurila och rederiets Fleet Mana- ger/personalchef Matti Jerkkola körde på egen bekostnad och med bilen som över- nattningsplats runt i Europa på jakt efter lämpliga fartyg för rederiet. Nu har de re- dan tre nya fartyg under finsk flagg.
Tanken på ett nytt finskt rederi föddes inte över en natt, utan det var något som vännerna Tatu Laurila och Matti Jerkkola funderat på i många år. Båda har arbetat inom sjöfarten sedan de var unga.
– Vi tror på den finska sjöfarten och fin- ska kunskaper. Finland behöver nytt in- hemskt tonnage även i framtiden eftersom den nuvarande utrustningen börjar bli rätt så gammal, konstaterar Laurila.
Den största utmaningen var att skaffa pengar till rederiet. Den inhemska finans- gruppen Taaleri ställde upp med finansie- ring till Aalto Shipping, som är till 100 % finskägt. Taaleri har finansierat förvärvet av fartyg, medan rederiet ansvarar för att skaf- fa och sköta finansieringen kring den övri- ga verksamheten.
– Det känns bra att rederiet byggts upp med finskt kapital. Ägarna, som t.ex. famil-
jeinvesterare, finns runt om i hela Finland och framför allt i Åboregionen, som också är rederiets hemort.
– Därifrån kommer även M/s Airistos namn. Vi ville ha ett nam som på något sätt anknöt till Åbo och Airisto lät som ett pas- sande namn, berättar VD Laurila och direk- tör Jorma Alanne från Taaleri i Ingå hamn, dit de åkt för att träffa besättningen på far- tygets första resa under finsk flagg.
Det nya rederiet är
en stor prestation
– Arbetet med rederiet har krävt enormt mycket av oss alla. En rederiverksamhet är väldigt myndighetsstyrd och byråkratin har orsakat oss mycket arbete.
Under sitt första verksamhetsår har Aalto Shipping redan registrerat tre nya far- tyg under finsk flagg. M/s Airisto registre- rades i oktober och kommer att befraktas till Meriaura.
– Det är viktigt för investerarna att vi har en finsk samarbetspartner. De två första fartygen befraktas i utlandet, konstaterar Alanne.
Gammaldags trampfart
M/s Bothnia och M/s Aurora började trafi- kera i somras och kör trampfart främst i Medelhavsområdet.
– M/s Aurora är just nu på väg till Ma- rocko. Vi har ända från början haft fartyg som kör på Medelhavet, i Svarta havet och
46 MS // 5 • 2018


   44   45   46   47   48