Page 48 - MS_5_2018
P. 48

 KUULUMISIA KEMISTÄ
                Vindkraft passar även däcksmännen i Kemi
Utanför Ajos hamn satsar man på förnybar energi med 13 vindkraftverk. De ger även arbete åt Pekka Puusti och Ilmari Tausta.
TEXT OCH BILDER SEPPO KORHONEN
 I Ajos i Kemi har man genom åren byggt upp en stor vindkraftverkspark med vindkraftverk på fastlandet, på vågbrytare och på en konstgjord ö.
Arctia Karhu Oy:s däcksmän Pek- ka Puusti och Ilmari Tausta kli- ver ner från däcket på hamnis- brytaren och -bogserbåten
Jääsalo i Siemens rib-båt som väntar intill och åker iväg för att plocka upp några let- tiska installatörer som väntar på kajen en bit bort.
På några minuter kör de Siemens instal- latörer från Ajos hamn i Kemi till den när- liggande vågbrytaren där arbetet med un- derhåll och renovering av vindkraftverket som sträcker sig upp mot den blå himlen väntar. Det är ett av totalt 13 vindkraftverk som de senaste åren installerats på fastlan- det och vågbrytare och på särskilt byggda konstgjorda öar.
– Vi började transportera installatörer i våras, så detta är en rätt så ny specialitet i vårt jobb, berättar Puusti och Tausta.
Vindkraftverksparken i Kemi byggdes 2006–2008 och togs i bruk 2009. Parken ägdes tidigare av Innopower och såldes till den svenska möbelkoncernen Ikea 2016. De tio gamla vindkraftverken ersattes med nya och ytterligare tre byggdes. Som skäl till investeringen meddelade Ikea att de vill ta sitt ansvar för att bekämpa klimatföränd- ringarna.
Det passar även Puusti och Tausta, som transporterar Siemens installatörer. Vid ti- den för intervjun i mitten av oktober hade man fortfarande FN:s klimatpanel IPCC:s nyligen publicerade rapport i minne. Enligt
rapporten uppmanades världens länder att omedelbart vidta åtgärder för att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader.
Det skulle enligt rapporten kräva en ök- ning av t.ex. andelen förnybar el, såsom vindkraft, till över 80 procent i den globala elproduktionen. Puusti förstår det helt och hållet.
Skulle kunna ha ett
vindkraftverk på sin gård
– Jag stödjer vindkraftverk, säger Puusti all- varligt och tillägger att han inte håller med USA:s president Donald Trump, som vill öka användningen av kol och avvisar kli- matförändringarna.
– Inte i den frågan och inte i andra frå-
48 MS // 5 • 2018

   46   47   48   49   50