Page 50 - MS_5_2018
P. 50

 HÄLSNINGAR FRÅN KEMI
                Tio kilometers löpning och tung rock hjälper hamnövervakaren att orka
Det bästa med jobbet är enligt Jari Outinen friheten – man behöver inte slita hela tiden.
TEXT OCH BILDER SEPPO KORHONEN
                                     Jari Outinen har arbetat i Ajos hamn i Kemi i totalt 22 år, först som kranförare och sedan som hamnövervakare.
    Jari Outinen är hamnövervakare i Ajos i Kemi och är nöjd med sitt nu- varande arbete. Åtminstone om man jämför med arbetet han hade i början av 2000-talet, då han körde räls- kran.
– Det var ett tungt arbete som ibland sträckte sig från sex på morgonen till tio på kvällen. Därefter åkte jag hem över natten och kom tillbaka igen kl. sex på morgonen. Då orkade jag det eftersom jag var yngre, men det var psykiskt tungt, säger 50-åriga Outinen.
Han oroade sig också för säkerheten för folk som befann sig under rälskranen när han lyfte tunga gods.
Arbetet som kranförare upphörde när kranarna från 1940-talet blev för långsam-
ma och Kemi hamn inte längre ville inves- tera i nya kranar. Arbetet kom i fortsättningen att utföras av enskilda företag, så dagens privatiseringsvurm är inget nytt.
Jari Outinen har arbetat i hamnen i to- talt 22 år och tycker att friheten är det bästa med det nuvarande jobbet.
– Varje dag ser annorlunda ut, man kan planera sin dag själv och behöver inte slita hela tiden, konstaterar han.
Bra på att sortera avfallet
Förutom Outinen finns det nio andra hamnövervakare i Kemi hamn. De sköter bl.a. hamnportens kontrollrum, övervakar fartygens avfallshantering, ser till att farty- gen får vatten och sköter lösgöringen och förtöjningen av rep.
– Förr i tiden kopplade vi till och med trådtelefoner till fartygen, skrattar han.
Övervakningsarbetet har gett resultat i bl.a. avfallshanteringen. Fartygen lämnar inte längre avfall här och var i land.
– Ibland kunde vi hitta nödraketer och läkemedel i blandavfallet, men idag sorte- rar de avfallet någorlunda rätt på fartygen. Vi får e-post i förväg om vilka fartyg som är på väg in i hamn med information om vil- ket slags avfall de bär med sig, förklarar Outinen.
500 fartyg kommer till Ajos varje år
Arbetet utförs i två skift. Jari Outinen gör först två tolvtimmars morgonskift, dvs. han börjar kl. 8 på morgonen och slutar kl. 22 på kvällen. Därefter är han ledig i 24 timmar.
   50 MS // 5 • 2018   48   49   50   51   52