Page 51 - MS_5_2018
P. 51

                 Hamnövervakare Jari Outinen håller sig i trim genom att springa tio kilometer i genomsnitt tre gånger i veckan. Hemma har han ett gym som han använder nästan dagligen.
– Sedan gör jag två nattskift från kl. 20 på kvällen till kl. 8 på morgonen. Därefter är jag ledig i sex dagar.
Under den långa ledigheten hinner man återhämta sig ordentligt så att man inte behöver vara trött när man går till job- bet igen.
Ibland måste Outinen även jobba över. Om han gör det några dagar i rad kan det störa sömnrytmen.
– I natt jobbade jag över eftersom det kom två stora fartyg till hamnen. Jag läm- nade jobbet vid 3 på morgonen, men kun- de inte somna eftersom jag visste att väckarklockan snart skulle ringa.
Arbetet tar aldrig slut för hamnöverva- karna i Ajos eftersom det hela tiden kom- mer nya fartyg. Förra året kom det nästan 500 fartyg till hamnen, vilket är fem pro- cent färre än 2016.
– Vi gör inspektionsrundor i hamnen varje skift, berättar Outinen.
Hamnövervakarna ansvarar även för Stora Ensos hamn i Veitsiluoto, som årli- gen tar emot ett hundratal fartyg.
Det innebär alltså att de måste förtöja och lossa fartyg dagligen. Efter intervjun
Jari Outinen förbereder sig att lossa ett lastfartyg från kajen. Han får förtöja och lossa många rep eftersom det kommer omkring 500 fartyg om året till Ajos.
skyndar Jari Outinen tillbaka för att lösgö- ra ett fraktfartyg från kajen.
Repet gick av och träffade fartyget
Ibland händer det att repen går av för att de är i så dåligt skick. För det mesta löser man sådana situationer lätt: man drar till- baka det lösa och trasiga repet till fartyget och ersätter det med ett nytt.
En händelse har etsat sig fast i Jari Outi- nens minne.
– Ett finskt fartyg skulle lämna kajen när ett av förtöjningsrepen gick av. I vanliga fall träffar ett sådant rep kajen, men den här gången flög det tillbaka mot fartyget. Repet hamnade på fördäck och träffade en sjö- man på vristen.
Han föll omkull och tappade medvetan- det. Outinen höll på att ringa efter ambu- lans när fartyget åkte tillbaka till kajen och sjömannen piggnade till. Fartygets kapten meddelade att de inte behövde någon am- bulans.
Lastbilstrafiken ökar hela tiden
Hamnövervakarna kontrollerar också iden- titeten och körtillstånden hos lastbilschauf-
förer som kommer till hamnen. Enligt Outi- nen har lastbilstrafiken till Ajos ökat den senaste tiden.
Han gissar att det beror på chaufförer- nas låga löner. Det kommer många lastbi- lar från bl.a. Ryssland, Estland och Ukraina.
– Trafiken ökar hela tiden eftersom chaufförerna arbetar så billigt, funderar Outinen.
Springer tre gånger i veckan
Jari Outinen är en aktiv motionär. Han springer tio kilometer i genomsnitt tre gånger i veckan. Han har även sprungit några maraton, men har inte deltagit i nå- gon tävling.
– Jag har även ett gym hemma som jag använder nästan dagligen. Jag fastnade för träning för snart 40 år sedan när jag var drygt 10 år, berättar Outinen.
Förutom att motionera lyssnar han ak- tivt på musik.
– Jag älskar rock. Jag har en samling med ungefär 2 000 CD-skivor, flinar han.
Han tycks alltså inte lida brist på syssel- sättning, vilket gör det lätt att orka med ar- betet i hamnen.
               2018 • 5 // MS 51   49   50   51   52   53