Page 55 - MS_5_2018
P. 55

                – Jaha, och vad bjuder ni på idag?, fortsät- ter han.
Allt är som det ska och lunchen står framme. Aziouz presenterar artigt vad som serveras. Till sjöss går det inte att vara känslig. Mässvärden har också en psykolo- gisk roll. En stor del av arbetet på ett fartyg handlar om kundservice, man måste orka le och vara vänlig mot passagerarna oav- sett hur de är. Inte konstigt att besättningen ibland ryker av ilska när de kliver in i mäss- sen för en matpaus. Som tur är får den go- da maten dem på bättre humör och lugnar ner dem.
Idrott och maratonlopp har gett bra kondition
Aziouz är nu 62 år. I höst är det tänkt att han ska gå i pension. Enligt Aziouz beror hans smidighet på idrott och han berättar att han springer maratonlopp.
– När fartyget låg i Grisslehamn gav jag mig alltid ut på en löptur, berättar han.
Innan han kom till M/s Finlandia arbeta- de Aziouz på M/s Eckerö, som trafikerade mellan Mariehamn och Grisslehamn. Far- tyget seglade under finsk flagg, men flagga- des ut till Sverige 2009 i samband med att snusförsäljningen upphörde. Utflaggnin- gen av det stora passagerarfartyget var ett hårt slag för Finland och fartygets besätt- ning.
– Jag ville inte arbeta under svensk flagg. Vi arbetade i två veckor och var lediga i en. Många i besättningen sökte jobb på andra fartyg under finsk flagg, andra gick i pensi- on.
När det var dags bytte även Aziouz jobb och hamnade på M/s Finlandia. Han blev alltså kvar i samma rederi.
– Jag har arbetat i rederiets tjänst sedan 1991, alltså nästan 30 år, räknar han.
Aziouz kommer från Algeriet och är född vid havet. Han gick till sjöss i 20-års- åldern och seglade på Medelhavet.
– Jag arbetade för ett fransk-algeriskt re- deri på såväl frakt- som passagerarfartyg. Vi körde bland annat mellan Alger och Mar- seille.
Aziouz talar flytande franska, vilket han lär- de sig redan i skolan. Han berättar att han dessutom kan arabiska och engelska och ”lite” italienska och svenska.
– När jag en gång i tiden började arbeta på Åland visste jag inte ens var det låg, skrattar han.
Han tycker att finska språket var svårast att lära sig.
– Jag hade alltid med mig en fransk-finsk ordbok.
Aziouz är utbildad hovmästare. Efter att han kommit till Finland arbetade han i land på en restaurang. Han blev av med jobbet i samband med lågkonjunkturen på 1990-ta- let och återvände till sjöss eftersom han ”var tvungen att hitta jobb”. Han är kvar där än idag.
– Som tur var hade jag bara ett barn då, så vi klarade oss igenom de tuffa åren, be- rättar Aziouz, som numera är far till tre barn. Familjen bor i Orimattila och de två äldsta barnen har redan lämnat boet. Den yngsta är just nu i armén.
Viktigt med säkerhetsutbildning för besättningen
Klockan slår 11.30. Aziouz rast börjar och han hinner äntligen sätta sig ner en stund för att prata.
– Min fru oroar sig alltid för stormar, men jag är inte rädd eftersom man hela ti- den har så bra utbildning för besättningen i Finland. Jag tycker att det är väldigt viktigt att besättningen utbildas, säger han och förklarar att säkerhet inom sjöfarten är en hjärtefråga för honom.
– På M/s Finlandia har vi säkerhetsut- bildning för grupper och en del av besätt- ningen på tisdagar. På lördagskvällarna lig- ger vi kvar i hamn i Helsingfors och då anordnas utbildning för hela personalen. Då tar vi ledigt i en timme och alla deltar i utbildningen.
– Jag tycker att utbildningen är bra. Det gäller bara att lyssna och fråga.
Aziouz har seglat i flera årtionden, så det lönar sig verkligen att lyssna på honom. – Meriturva anordnar övningar i Lojo
vart femte år. Jag har genomgått en stor hjärtoperation och någon undrade om jag kunde delta i övningen. Själv tvekade jag inte alls: visst var det tungt, men det gick bra.
– Vartannat år har vi dessutom en ”strumpövning” i Tallinn, fortsätter han.
Besättningen och passagerarnas säker- het tas inte om hand lika väl i hela världen. Aziouz minns fortfarande åren på Medel- havet fast det har gått lång tid.
– På Medelhavet kunde det storma rejält och på den tiden erbjöds man ingen utbild- ning. Man bara körde på. Jag hade alltid med mig egna räddningsvästar i min hytt på fraktfartyget. Som tur är behövde jag aldrig använda dem.
 Mässbiträdets arbetsdag
Väckning vardagar kl. 5 och söndagar kl. 6.
Städning av mässen efter nattmaten.
Servering av frukost från
kl. 5.30 (på söndagarna 7.00)
Städning.
Rast 8.30–9.00.
Servering av lunch från kl. 10.30.
Rast 11.30–14.00.
Servering av eftermiddags- kaffe senast kl. 14.00.
Servering av middag senast kl. 15.30.
Städning.
Servering av kvällsmat och nattmat för besättningen.
Arbetsdagen är slut kl. 19.00.
 2018 • 5 // MS 55

   53   54   55   56   57