Page 13 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 13

Numera måste man allt tydligare för banken ange vem det är som sköter vilka bankärenden, och med vilken fullmakt.
13


   11   12   13   14   15