Page 24 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 24

Intressebevakningsfullmakt
I ett nötskal:
• i en intressebevakningsfullmakt förordnas en person att sköta ens ange­ lägenheter den dag man inte längre själv är kapabel att göra det
• en intressebevakningsfullmakt är att rekommendera för alla som i sin närmaste krets har en betrodd person som vid behov kan sköta ens angelägenheter
• den betrodda personen får genom intressebevakningsfullmakten full­ makt att så smidigt och enkelt som möjligt sköta ärenden i anslutning till såväl ekonomi och egendom som sjukdom och hälsa
• intressebevakningsfullmakten träder i kraft först då fullmaktsgivaren har blivit oförmögen att själv sköta sina angelägenheter, och intresse­ bevakningsfullmakten har fastställts av magistraten
• det rekommenderas att man uppgör intressebevakningsfullmakten i ett så tidigt skede som möjligt
Det lönar sig
Genom att göra en intressebevakningsfullmakt kan man själv utse den person man vill att sköter ens an- gelägenheter ifall man själv insjuknar eller råkar ut för en olycka. Genom intressebevakningsfullmakten sköts angelägenheterna både
1) i enlighet med ens egna önskemål och beslut och 2) möjligast enkelt och smidigt, men ändå pålitligt.
En intressebevakningsfullmakt är ett ypperligt sätt att stärka den egna självbestämmanderätten och förbe- reda sig för en eventuell förlust av den egna hand- lingsförmågan. Man överlåter inte sina egna rättighe- ter åt någon annan, eftersom fullmakten träder i kraft
Om man bibehåller förmågan att själv sköta sina angelägenheter till livets slut behöver intressebevakningsfullmakten aldrig tas i bruk.
först då man inte längre kan ta hand om sig själv. Och den tas inte alls i bruk ifall man bevarar förmågan att sköta sina egna angelägenheter ända till livets slut.
24 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   22   23   24   25   26