Page 41 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 41

Förvaring av vårdviljan
Det är skäl att förvara både vårdviljan och intresse- bevakningsfullmakten på samma plats, eller i samma mapp. Det är bra att berätta om vårdviljan för sina närmaste, och var man förvarar den. Det är viktigt att man tar dokumentet med sig då man blir tvungen att uppsöka vård, vare sig det är den egna hälsocen- tralen, ett sjukhus, ett vårdhem eller någon annan vårdenhet. Man kan då i de elektroniska patientda- tasystemen införa en anteckning om att det  nns en vårdvilja. Det viktigaste är att samtliga parter är med- vetna om vårdviljans existens, och att den är lätt att hitta då man eventuellt behöver den.
Då man formulerar sin vårdvilja lönar det sig att samtidigt fylla i ett, eller  era, s.k. vårdviljekort. Det är ett litet kort, ungefär som ett bankkort, som upp-
Alzheimer Centralförbundets kort för vårdvilja
lyser om att innehavaren har formulerat sin vårdvil- ja, och var den förvaras. Det är bra att lägga kortet åtminstone i plånboken och handväskan. Dylika kort kan avgiftsfritt beställas från Exitus rf och Alzheimer Centralförbundet rf., se kontaktuppgifter på s. 55.
Man kan formulera sin vårdvilja också i tjänsten Omakanta. Det är en service på nätet, där man kan granska sina recept- och sjukvårdsuppgifter. Inlogg- ning på Mina Kanta-sidor förutsätter antingen elek- troniska bankkoder, ett elektroniskt ID-kort som man får av polisen eller ett s.k. mobilcerti kat. Då Kan- ta-tjänsterna utvecklas är förhoppningen att vård- personalen på olika vårdenheter ska kunna se den vårdvilja som  nns inskriven. Det innebär att informa- tionen om en persons vårdvilja cirkulerar mellan de olika vårdenheterna.
41


   39   40   41   42   43