Page 42 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 42

Vårdviljan är bindande
Enligt lag är vårdviljan bindande för sjukvårdsperso- nalen. Man kan emellertid avvika från vårdviljan ifall man har starka skäl att misstänka att denna grundar sig på att patienten haft en felaktig uppfattning t.ex. om hur sjukdomen framskrider, eller om olika vård- metoder, eller om det är uppenbart att patienten har ändrat åsikt.
Experten:
”Som läkare rekommenderar jag alltid att mina pa- tienter formulerar sin vårdvilja. Finns det en sådan underlättar det situationen både för de anhöriga och för mig, eftersom man klart vet vad patienten vill. Det är också viktigt att man antecknar de olika vårdöns- kemålen i vårdviljan. Speciellt inom långvården är det med tanke på hur patienten upplever vården viktigt att man känner till dennes livshistoria, vanor och öns- kemål.”
Sari, geriater
1 Fundera på hur du själv vill bli skött ifall det händer dig någonting.
2 Bekanta dig med olika vårdviljeblan­ ketter och välj den som passar bäst för dina behov.
3 Skriv ner din vårdvilja, fyll i vård­ viljekortet och uppge din vårdvilja också på dina egna Kanta­sidor.
4 Diskutera med dina närmaste om dina önskemål ifråga om din vård och omsorg.
5 Förvara din vårdvilja på ett säkert ställe, berätta om den för dina när­ maste och ge en kopia av den som bilaga till dina patientjournaler
6 Uppdatera vårdviljan vid behov.
42 Handbok i att förbereda sig juridiskt


   40   41   42   43   44