Page 47 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 47

Man blandar ofta intressebevakningfullmakten och intressebevakningen med varandra. Om skillnaderna, se s. 50­51.
47


   45   46   47   48   49