Page 9 - Handbok i att förbereda sig juridiskt
P. 9

Experten
”Jag hade just en klient som hade insjuknat i en min- nessjukdom och som ville göra en intressebevak- ningsfullmakt. Klientens sjukdom var ännu i ett tidigt skede och denne kunde ännu fullt ut förstå innebörd- en i en intressebevakningsfullmakt. Jag gav ändå kli- enten rådet att be om ett utlåtande av sin vårdande läkare, där denne bedömer klientens rättshandlings- förmåga. Sedan bifogades läkarutlåtandet till intres-
Pirkko 66 år
Min man  ck ett plöts- ligt sjukdomsanfall på sommarstugan, blev förlamad och inlagd på sjukhus för en lång tid. Det var alltid han som i vår familj hade skött alla ekonomiska angelägenheter, alla räkningar kom på hans namn, och det var alltid han som betalade dem eftersom han hade betydligt högre pension än jag. En del av räkningarna sköttes med direktdebitering, men långtifrån alla. Det blev genast problem eftersom ingen annan kom åt hans konto, och jag måste betala alla räkningar från mitt lilla konto. Jag ville också avsluta min mans telefonanslutning, eftersom den nu var helt över ödig, men det kunde jag ju inte. Min man hade innan han blev förlamad inte gjort några som helst fullmakter. Han hade bara gjort upp ett testamente, men eftersom ett testamente träder i kraft först efter perso- nens död ger det mig nu inga fullmakter att förvalta min mans egendom.
sebevakningsfullmakten. Det här var lugnande också för klienten, eftersom denne var orolig för att hens barn, den dag intressebevakningsfullmakten tas i bruk, skulle börja ifrågasätta ifall hen hade haft till- räcklig förmåga att uppgöra intressebevakningsfull- makten, och därmed giltigheten i hela fullmakten.”
Pekka, jurist
Arvo 81 år
Min man och jag äger tillsammans ett stort egnahemshus här ute på landet. Min man bor nu- mera på ett vårdhem, där jag besöker honom varje dag. Jag skulle vilja sälja vårt hus och  ytta in till stan, närmare vårdhemmet. Jag orkar inte riktigt längre ensam göra arbetena ute på gården, och snöarbetena på vintern. Men jag kan inte ensam sälja huset. Och min man förstår sig inte längre på sånt som be- rör försäljning. Eftersom han aldrig har gjort nån intressebevakningsfullmakt, och det nu är för sent, återstår tydligen enbart att utse en intressebevakare som bevakar hans rättigheter i samband med försäljningen av huset. En hemsk byråkrati! Ifall min man i tid hade gjort en intressebevakningsfullmakt, och där nämnt om fastighetsfrågan, skulle det vara oerhört mycket lättare nu.
9


   7   8   9   10   11