Page 39 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 39

 Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Artikkeleita
Kuvio 2. Reaalipalkan ja työllisyyden muutos vuosina 1995–2013 desiileittäin lähtövuoden palkan mukaan
a. Palkkojen muutos
image3.pdf 1 16.2.2018 14.09
Työllisyyden logaritminen muutos 1995-2013 Palkan logaritminen muutos 1995-2013
-4 -2 0 2 4 6 -.4 -.2 0 .2 .4 .6
2 2.5 3 3.5 4 ln(palkka) lähtövuonna 1995
b. Työllisyyden muutos
2 2.5 3 3.5 4 ln(palkka) lähtövuonna 1995
39

   37   38   39   40   41