Page 79 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 79

 Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Katsauksia ja keskusteluja
 Kuvio 4. Paneeli A: Pitkäaikaistyöttömien ja kuukauden lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrä 2006–2016 kasvukeskuksissa ja muissa seutukunnissa (TEM)
Kuvio 4. Paneeli A: Pitkäaikaistyöttömien ja kuukauden
Kuvio 4. Paneeli B: Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä ja kuukauden lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrä 2006–2016 kasvukeskuksissa ja muissa seutukunnissa (TEM)
 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000
käyrät pitkäaikaistyöttömille 2006-2016
7 suuren ja 63 muun seutukunnan Beveridge-
                         10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Pitkäaikaistyöttömät
 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000
7 suuren ja 63 muun seutukunnan Beveridge- käyrät pitkäaikaistyöttömille 2006-2016
   2006
7 suurta seutukuntaa
2016
     2006
 2016
   63 muuta seutukuntaa
   0,1 0,2
0,3 0,4
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä
lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrä 2006–2016 Kkuavsviouk5es.kuPkasinsseaejalimAui:ssTaysöeuttuökmunineisnsaja(TEkMu)ukauden lopussa avoimina olevien työpaikkojen määrä metropolialueella ja 8 äkillisen rakennemuutoksen seutukunnassa.
Kuvio 4. Paneeli B: Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä ja kuukauden lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrä 2006–2016 kasvukeskuKksuisvsaioja5m.uiPssanseuetulikuBn:nTisysaö(tTtEöMm) yysaste ja
kuukauden lopussa avoimina olevien työpaikkojen määrä metropolialueella ja 8 äkillisen rakennemuutoksen seutukunnassa.
 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
0
15 000
25 000
35 000 Työttömät
Kohtaanto metropolialueella ja taantuvissa seutukunnissa
  Helsinki, Vantaa
  ja Espoo
   8 ta
 antuvaa seutukuntaa
              45 000
55 000
65 000
75 000
 Kohtaanto metropolialueella ja taantuvissa seutukunnissa
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
 Helsinki, Vantaa ja Espoo
       8 taantuvaa seutukuntaa
      5 7 9 11 13 15 Työttömyysaste, %
Kuvio 5. Paneeli A: Työttömien ja kuukauden lopussa avoimina olevien työpaikkojen määrä metropolialueella ja
Kuvio 5. Paneeli B: Työttömyysaste ja kuukauden lopussa avoimina olevien työpaikkojen määrä metropolialueella ja 8 äktiyllöistetnörmakeynynsemnuouutoskiseynlisenuetulkjäulnlnäaspsra.osenttiyksiköllä
ja vakanssien määrä yli kahdella tuhannella vuo- sina 2006—2016. Tämä viittaa työmarkkinoiden kohtaannon merkittävään heikentymiseen, eri-
K8 äukvililiosen r5akpenannemeeuulittokAsenjaseuBtuhkuanvnasisnan. ollistavat Beveridge-käyriä metropolialueella ja kahdek- sassa keskisuuressa rakennemuutoksen kouriin joutuneessa seutukunnassa. Metropolialueella
79
Avoimet työpaikat
Avoimet työpaikat
Avoimet työpaikat
Avoimet työpaikat
   77   78   79   80   81