Page 85 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 85

mukaisia työttömiä oli vuonna 2017 keskimäärin noin 234 000 – laskua edellisvuoteen oli vain
muutama tuhat henkilöä. Kuvioissa 3a ja 3b esitetään työttömien työnhakijoiden (TEM) ja
muutama tuhat henkilöä. Kuvioissa 3a ja 3b esitetään työttömien työnhakijoiden (TEM) ja
työttömien (Tilastokeskus) määrät kuukausittain. Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2017 joka
työttömien (Tilastokeskus) määrät kuukausittain. Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2017 joka
kuukausi vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2016 vastaavina kuukausina. Toisaalta heitä oli reilusti
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Katsauksia ja keskusteluja
kuukausi vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2016 vastaavina kuukausina. Toisaalta heitä oli reilusti
enemmän kuin vuonna 2010, vuodesta 2008 puhumattakaan.
 enemmän kuin vuonna 2010, vuodesta 2008 puhumattakaan.
Kuviot 3a ja 3b. Työttömien työnhakijoiden (TEM) ja työttömien (TK) määrät kuukausittain
Kuviot 3a ja 3b. Työttömien työnhakijoiden (TEM) ja työttömien (TK) määrät kuukausittain Kuviot 3a ja 3b. Työttömien työnhakijoiden (TEM) ja työttömien (TK) määrät kuukausittain
  450 000
450 000 400 000
400 000 350 000
350 000 300 000
300 000 250 000
250 000 200 000
200 000 150 000
150 000 100 000
100 000 50 000
50 000 0
2008
 2008
2010
 2010
2014
 2014
2015
 2015
2016
 2016 2017
2017
 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
350 000
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
Lähde: TEM, työnvälitystilasto
 350 000
300 000 300 000
250 000 250 000
200 000 200 000
150 000 150 000
100 000 100 000
50 000 50 000
0 0
2008
   2008
 2010
2010
 2014
 2014
 2015
2015
 2016
2016
 2017 2017
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       Sekä työttömien määrä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa että työttömien työnhakijoiden
Sekä työttömien määrä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa että työttömien työnhakijoiden
mäSäerkääTtEyMöt:tnömtiliaesntomisäsaärkäaTsvilaavsattokhesikousksaentaloujesntilavänltielleässoali, smuutrtiammviimllaeanvueolsoiknuauTssEaM2:n01l6u,ku on
määrä TEM:n tilastoissa kasvavat heikossa taloustilanteessa, mutta viime vuosina TEM:n luku on
työvoimatutkimuksessa että työttömien työn- jolloin työttömiä työnhakijoita oli 343 000 ja
kasvanut nopeammin kuin Tilastokeskuksen. Ero työttömyyslukujen välillä oli suurimmillaan
kasvanut nopeammin kuin Tilastokeskuksen. Ero työttömyyslukujen välillä oli suurimmillaan
hakijoiden määrä TEM:n tilastoissa kasvavat Tilastokeskuksen työttömiä 195 000. Sittemmin
elokuussa 2016, jolloin työttömiä työnhakijoita oli 343 000 ja Tilastokeskuksen työttömiä 195 000.
heeloikuoussasata2lo0u16st,iljaonlloteinestsyaö, tmtöumttiaä vtiyiömnehavkuiojo-ita oerlio3o4n3p0ie0n0enjatyTnilyatsvtoaukehsdkilulak;sjeonultuyköuttuösmsaiä201975 000. sina TEM:n luku on kasvanut nopeammin eroa oli enää 42 000 henkilöä. Eron pienenty-
kuin Tilastokeskuksen. Ero työttömyysluku- misen taustalla on yhtäältä työttömien työnha-
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
85
   83   84   85   86   87