Page 99 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 99

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Katsauksia ja keskusteluja
  Lähteet
Hallituksen esitys HE 209/2016.
Hallituksen päätös työllisyyttä lisäävistä toimista 1.9.2016.
Työ- ja elinkeinoministeriön linjaukset TE -palvelujen tehostamisesta ja työnhakijan haastattelujen järjestämisestä. TEM ohje 7.12.2016.
Työ- ja elinkeinoministeriö; työnvälitystilastot.
Tuomaala Mika; Määräaikaishaastattelut työvoimapalvelujen tehostamisessa. TEM, julkaisematon muistio 3.5.2017.
TEM:n työnvälityksen URA -asiakastietojärjestelmästä tehdyt julkaisemattomat QlikView raportit.
Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi/Tietotarvekuvaus; Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston kanslia 2.10.2017.
99

   97   98   99   100   101