Page 76 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 76

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Kuviot
Kuvio 7. Työttömyysasteet työvoimatutkimuksen mukaan. Vuodesta 1989 alkaen ILO/EU- määritelmän mukaan
Chart 7. Unemployment rates by Labour Force Survey. From 1989, according to ILO/EU de nition
18 % 16
14
12
10 8 6 4 2 0
Lähde: TilaKstuovkioes7k. uTsy,öTtytömvoyyimsaastueetktitmyöuvsoi-mSaotutrkcime:uSkstaetnismtiucksaFain.laVnudod, eLsatbao1u9r8F9oarlkcaeeSnurvey ILO/EU-määritelmän mukaan
Kuvio 8. Työttömät työvoimatutkimuksen sekä työnvälitystilaston mukaan.
Kausipuhdistetut neljännesvuosiluvut
Chart 8. Unemployed persons according to the Labour Force Survey and according to the Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus -
Employment Service Statistics. Seasonally adjusted quarterly  gures
1985'86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16
600 '000 henkilöä - persons
500 400 300 200 100
Työnvälitystilasto
Työvoimatutkimus
'02 '05 '08
Kuvio 8. Työttömät työvoimatutkimuksen sekä työnvälitystilaston mukaan.
0
1993 '96 '99
'11 '14 '17
9*


   74   75   76   77   78