Page 77 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 77

Kuviot Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuvio 9. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä kuukausittain
Chart 9. Unemployed persons seeking work at the Employment Service. Original monthly  gures
400 350 300 250 200 150
'000 henkilöä - persons
2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kuvio 9. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä kuukausittain
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic A airs and Employment, Employment Service Statistics
Kuvio 10. Työttömät työvoimatutkimuksen mukaan kuukausittain Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Chart 10. Unemployed persons according to the Labour Force Survey. Original monthly  gures
'000 henkilöä - persons
350
325
300
275
250
225
200
175
150
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
10*
2013
2014
2015
2016
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


   75   76   77   78   79