Page 78 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 78

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017 Kuviot
Kuvio 11. Työttömät työnhakijat (1) ja avoimet työpaikat (2) työnvälityksessä kuukausittain ja kausitasoitettuina
Chart 11. Unemployed persons seeking work (1) and un lled vacancies (2) at the Em-ployment Service, original monthly  gures and seasonally adjusted  gures
550 '000
550 '000 500
500 450
450 400
400 350
350 300
300 250
250 200
200 150
150 100
100 50
50 0
0
(1) (1)
(2) (2)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kuvio 11. Työttömät työnhakijat (1) ja avoimet työpaikat (2) työnvälityksessä
kuukausittain ja kausitasoitettuina
Kuvio 11. Työttömät työnhakijat (1) ja avoimet työpaikat (2) työnvälityksessä
'000 henkilöä - '000 henkilöä -
300000 300000
250000 250000
200000 200000
150000 150000
100000 100000
50000 50000
0 0
kuukausittain ja kausitasoitettuina
Kuvio 12. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä kuukausittain sukupuolen mukaan
Chart 12. Unemployed persons seeking work at the Employment Service by sex, monthly  gures
350000 350000
Kuvio 12. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä kuukausittain sukupuolen mukaan Kuvio 12. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä kuukausittain sukupuolen mukaan
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic A airs and Employment, Employment Service Statistics
Miehet Miehet
Naiset Naiset
11*


   76   77   78   79   80